OFFERTFÖRFRÅGAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

POLICY FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Nyaljus ambition är att vara ett ledande företag även när det gäller att på ett affärsmässigt sätt driva arbetet mot hållbar utveckling.

MILJÖ

 

Vi prioriterar miljöarbetet som en viktig förutsättning för en hållbar utveckling av företagets verksamhet. Vi jobbar emot SS-ISO 14001 för att systematiskt dokumentera och arbeta med miljöfrågor. Varje år gör vi en intern revision av vårt miljöarbete enligt vår kravspecifikation av miljödeklarationerna.
För att hålla en internationell standard på miljöfrågor jobbar vi efter EU-blomman.

KVALITET

 

Kvalitet för oss, är att tillsammans uppfylla kraven från våra kunder, medarbetare och övriga intressenter.

  • Kundfokus i allt vi gör, genom att förstå kundernas krav och behov samt genom ett nära samarbete medverka till kundernas och leverantörernas utveckling.
  • Motsvara kundens förväntan, genom att leverera i enlighet med kundens önskemål, felfritt, med konkurrenskraftiga priser och i rätt tid.
  • Bästa möjliga processer genom att utföra arbetet på ett effektivt sätt och på kortast möjliga tid.
  • Ständiga förbättringar ska ske inom kvalitetspåverkande processer genom att mäta och följa upp mål och förbättringsplaner.

 

Nyaljus ska vara ett företag som präglas av god etik. Vi ser på vår uppgift med stort ansvar och stor ödmjukhet. Etiken är en del av våra gemensamma värderingar som vi vill vidareutveckla tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

 

Vid bedömningen av hur väl vi lyckas är det kundernas uppfattning – inte vår – som räknas.

evergreen

EVERGREEN

Som ett led i vårt miljöarbete erbjuder vi nu våra kunder ett nytt och miljövänligt alternativ till vanliga PVC-belagda polyestermaterial för digitaltryck. Materialet kallas Jet 220 och tillverkas av Evergreen Fabrics.

Jet 220 är inte bara biologiskt nedbrytbart, vilket är bra om det hamnar i naturen, det är också mycket lättare per kvm, vilket minskar transportkostnaderna. Men framförallt kräver JET 220 bara hälften så mycket råmaterial att framställa och dessutom betydligt mindre energimängder. Faktum är att framställningen av Jet 220 bara kräver 20% av den energi som krävs för att tillverka ett traditionellt PVC-bestruket tryckmaterial. Det i sin tur betyder lägre koldioxidutsläpp och mindre miljöbelastning.
Inte så dumt, eller hur?

Jet 220 är ett vävt material med en matt och lättläst yta som passar perfekt för vepor, banderoller och andra belysta inomhusapplikationer. Som en extra bonus är Jet 220 flamsäkert. Miljövänligt och funkis på samma gång.

 

eu-blomma

EU-BLOMMAN

För att visa att vi menar allvar med vår ambition att bli det företag i vår bransch som leder arbetet mot en uthållig samhällsutveckling, använder vi en del papper som är miljöcertifierat enligt EU-blommans krav.

EU-blomman är EU-kommissionens motsvarighet till vår nordiska miljömärkning ”Svanen”. Skillnaden är att Svanen miljömärker hela tryckerier inkl papper och EU-Blomman miljömärker papperet. Syftet är att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel.
I Sverige sköts arbetet med EU-Blomman av SIS Miljömärkning AB, på uppdrag av regering och riksdag. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen, och de certifierade företagen måste genom tester och visa dokumentation som bevisar att produkterna klarar uppsatta krav.